Service op maat, partnership op lange termijn

Joos Smartcom verkoopt geen standaardproducten, maar biedt all-in services op maat. Dit betekent dat we elke uitdaging bij aanvang projectmatig aanpakken, met veel aandacht voor analyse en consultancy. Betrek ons daarom zo snel mogelijk in het verhaal. Dankzij deze klantgerichte aanpak garanderen we maximale toegevoegde waarde en rendeert onze expertise optimaal. Wij werken steeds met het oog op een partnership op langere termijn. Zo bieden we oplossingen die allereerst voldoen aan uw behoeftes van vandaag. Daarnaast evolueren onze oplossingen mee met uw noden in de toekomst en de nieuwe technologische mogelijkheden.

Staat u voor
een uitdaging?

We gaan ze samen aan!

Maak hier
uw afspraak

Onze projectaanpak?

Voor onze projectaanpak werken we steeds in co-creatie met onze opdrachtgever. 

Probleemstelling

Wanneer we een concrete uitdaging voorgeschoteld krijgen, analyseren we in samenspraak de achterliggende probleemstelling en kijken we dieper dan de gestelde vraag. Samen bakenen we vervolgens de scope van het project af.

Analyse

Wanneer de uitdaging duidelijk is, duiken we in de realiteit en analyseren we pragmatisch en doelgericht de bestaande situatie. Alle relevante parameters brengen we helder en objectief in kaart.

Consultancy

Op basis van onze analyse geven we gericht advies over de aangewezen aanpak. Op die manier begeleiden we organisaties en bedrijven in de stapsgewijze digitale transformatie van hun communicatie.

Implementatie

We geven niet alleen advies over de aangewezen aanpak, we brengen de gewenste situatie ook zelf in de praktijk.

We werken een geautomatiseerde totaaloplossing uit die volledig aan de gestelde verwachtingen voldoet. 

Langdurig partnership

Na implementatie van onze oplossing, blijven we nauw samenwerken. We zorgen ervoor dat alles optimaal functioneert en zijn bereikbaar via onze helpdesk via de afgesproken service levels.  Onze dienstverlening evolueert mee met uw wijzigende behoeftes en de nieuwe technologische mogelijkheden die voortdurend ontstaan.